Filosofinė nuostata

Negabių mokinių nėra

Vizija

Gimnazija, kurioje diegiamas katalikiškas ugdymas ir garantuojamos mokymosi sąlygos skirtingas intelektualines ir fizines galimybes turintiems mokiniams, siekiant aukščiausios išsilavinimo kokybės, grindžiamos individualiomis galiomis ir poreikiais.

Gimnazijos misija

Gimnazijoje ugdomi įprastai besivystantys ir neįgalumą turintys mokiniai, įgyvendinamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Krikščioniško ugdymo tradicija grindžiamoje ugdymo aplinkoje brandinamos asmenybes, gebančios derinti savo ir kitų poreikius.

Šv. Marijos Eugenijos ugdymo tradicija ir jos bruožai

Ugdymas ir ugdymasis, remiantis Šv. Marijos Eugenijos tradicija, turi vesti į pokyčius, o aukšta mokymosi kokybė yra nukreipta į veiklą visuomenėje. Tikėjimas praplečia horizontus, įkvepia didžius troškimus ir pažadina kūrybiškumą. Ugdyti, Marijai Eugenijai Millerė ir kiekvienam Asumpcion ugdytojui,  – tai auginti krikščioniška laisve besiremiančias asmenybes, kurios gerbia kitus asmenis, kultūras, pažiūras; įgalinti kiekvieną asmenį atskleisti savo gebėjimus ir juos realizuoti, siekiant tarnauti žmonėms.

Šios ugdymo paradigmos bruožai:

 • Teigiamas žvilgsnis į žmogų ir supantį pasaulį
 • Atsakomybė ir veiklumas
 • Tikėjimas ir juo grįstas įsipareigojimas
 • Atvirumas iššūkiams ir gyvenimo aktualijoms
 • Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas
 • Džiaugsmas

Gimnazijos ugdymo tikslai

 • Bendradarbiaudama su tėvais (globėjais, rūpintojais), rūpindamasi sielovada, laikydamasi Katalikų Bažnyčios ir Šv. Marijos Eugenijos ugdymo principų, mokykla ugdo visapusiškai išsilavinusį, laisvei pajėgų, pilietiškai sąmoningą, pasirengusį gyventi nuolat kintančiomis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, pripažįstantį asmens socialinius, kultūrinius ir veiklos galimybių skirtumus, atsakingą žmogų.
 • Vadovaudamasi Šv. Marijos Eugenijos ugdymo tradicija, ji augina tvirtus vertybinius pagrindus ir krikščioniškojo humanizmo pasaulėžiūrą turinčius, akademinio profesionalumo ir visapusiško tobulėjimo siekiančius, gebančius bendradarbiauti, visuomenės, taikos bei kūrinijos labui įsipareigojančius jaunuolius ir jaunuoles.
 • Įgyvendina negalę turinčių mokinių integruotą ugdymą.
 • Teikdama pedagoginę, psichologinę, socialinę ir kitokią pagalbą, sudaro palankią edukacinę aplinką skirtingus gebėjimus ir fizines galias turinčių mokinių bendrai ugdymo(si) veiklai, atsižvelgia į kiekvieno mokinio individualumą bei asmeninius poreikius. Suteikia įvairių gebėjimų vaikams lygias galimybes visose srityse siekti aukščiausio kiekvienam įmanomo išsilavinimo lygio.
 • Padeda mokiniams išsiugdyti nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, gebėjimą apsispręsti ir pasirinkti tolimesnę mokymosi kryptį, padeda įgyti bendrąją – asmenybinę ir sociokultūrinę – brandą, ugdytis visuomeninę, kultūrinę bei pilietinę kompetenciją.

UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS

EN | FR

2020-09-26

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos
© 2017 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius, LT-04208, Įm. kodas 302509732, Tel./faks. (8~5) 2449463 rastine@ptmg.lt
Sprendimas: VyteniSolutions.NET