1993 m. dr. Alvyra Galkienė ir iniciatyvi tėvų bei mokytojų grupelė įkūrė katalikiškos dvasios „Versmės“ mokyklą. Mokyklą nuo pat jos įsteigimo globojo arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis  ir Kristaus Karaliaus kongregacijos seserys. Per septyniolika metų mokykla nuėjo ilgą kelią: augdama klasėmis, mokinių skaičiumi ir įsitikinimu, kad ji turi būti nevalstybinė katalikiškoji mokykla.

2010 m. mokyklos steigėjais tapo Vilniaus arkivyskupija ir Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacija (Asumpcionistės). Bažnyčios tradicija ir teisė numato, kad už katalikišką auklėjimą yra atsakingi vyskupijų ganytojai. Marijos Dangun Ėmimo seserys yra švietimo misiją įgyvendinanti moterų vienuolija. Jau kelerius metus seserys darbavosi mokykloje: dėstė prancūzų kalbą, tikybą, dalyvavo neformalaus ugdymo programose.

2010 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu buvo pritarta VšĮ Vilniaus katalikiškosios mokyklos „Versmė“ veiklai. Mokykloje yra kolegialus valdymo organas Valdyba, kuri atstovauja steigėjus, prižiūri mokyklos veiklą, ar ji veikia pagal mokyklos įstatus ir nuostatus, informuoja dalininkus ir, esant reikalui, konsultuoja dalininkų susirinkimą. Šiuo metu Gimnazijos valdybą sudaro: vysk. Arūnas Poniškaitis, ses. Benedikta Rollin RA, ses. Danguolė Gervytė, Laima Gudaitė, Gintautas Sakalauskas, Violeta Ališauskienė ir Alvyra Galkienė. Gimnazijai vadovauja steigėjo skiriamas direktorius.

EN | FR

2020-10-21

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos
© 2017 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius, LT-04208, Įm. kodas 302509732, Tel./faks. (8~5) 2449463 rastine@ptmg.lt
Sprendimas: VyteniSolutions.NET