Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijoje mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustatomas mokinio mokestis yra 28,96 Eur, o nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokiniams, priimtiems į pirmas klases, nustatomas 30,00 Eur už vieną kalendorinį mėnesį. Besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nustatomas mokinio mokestis yra  15,00 Eur už vieną kalendorinį mėnesį. Stojimo į gimnaziją vienkartinis mokestis 30,00 Eur. Pagal nustatytą tvarką, atsižvelgiant į Tėvų tarybos, Mokytojų tarybos ir Mokinių parlamento siūlymus yra taikomos lengvatos mažesnes pajamas turinčių šeimų vaikams, trims ir daugiau vaikams iš vienos šeimos besimokantiems gimnazijoje ir pan. Detali informacija apie mokesčio lengvatų taikymą ir sąlygas nurodoma Mokinio mokesčio mokėjimo tvarkoje.

Mokinio mokestis   pervedamas   nurodant   šiuos   rekvizitus:  gavėjas:   Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija, juridinio asmens kodas: 302509732, bankas: SEB bankas, sąsk. Nr.: LT427044060007640420;  kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje: vaiko, už kurį mokate, asmens kodas. Šią eilutę būtina užpildyti, Gimnazija vaiko asmens kodą naudoja  išimtinai  tik  Mokesčio  skaičiavimo  tikslais  ir  įsipareigoja  jį  saugoti  asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Gimnazijos valdybos sprendimu 2014/2015 m. m. paskirstant mokinio mokesčio panaudojimą bus remiamasi naudingumo didesniam mokinių skaičiui  principu ir paskirstoma pagal procentinį proporcingumą nuo surinktos sumos. 25 proc. surinktos sumos planuojama skirti ugdymui (pailgintos dienos grupės daliniam finansavimui, modulių vidurinio ugdymo klasėse finansavimui, anglų kalbos sustiprintam mokymui); 65 proc. surinktos sumos planuojama skirti ugdymo poreikių tenkinimui (ugdymo priemonėms įsigyti: kompiuterinėms ugdymo programoms, fizinių mokslų kompiuterinėms laboratorijoms įsigyti, multimedijoms, edukacinių erdvių priežiūrai ir aprūpinimui, edukacinėms išvykoms) ir 10 proc. planuojama naudoti kaip kaupiamą dalį nenumatytoms išlaidoms padengti.

Dėl detalesnės informacijos apie mokinio mokestį ir jo administravimą galite kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkio klausimais Jurgitą Molienę el. p. jurgita.moliene@ptmg.lt, arba tel. (8-5)2169920.

 

MOKINIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA.  

PRAŠYMAS ATLEISTI NUO MOKINIO MOKESČIO


EN | FR

2017-12-16

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos
© 2017 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius, LT-04208, Įm. kodas 302509732, Tel./faks. (8~5) 2449463 rastine@ptmg.lt
Sprendimas: vytenis-adomas.lt