Siekiant užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, lavinimąsi pagal galias ir gebėjimus, gimnazija teikia pagalbą ir paslaugas, kurios padeda didinti ugdymosi veiksmingumą, padeda įveikti sunkumus ir plėtoja mokinių gebėjimus.

Siekiant užtikrinti ugdymosi veiksmingumą, gimnazijoje teikiama specialioji pedagoginė, specialioji, psichologinė ir socialinė pagalba.

Gimnazijoje pagalbą teikia psichologai, socialiniai pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai, gydomosios kūno kultūros mokytojai, mokytojai, mokytojo padėjėjai.

Siekiant užtikrinti ugdymo kokybę pagalbos teikėjai konsultuojasi ir tariasi tarpusavyje, rengia mokymo priemones, vyksta atvejų analizės, atvirų pamokų aptarimas, metodinės valandos, bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis. Pritaikoma mokinių poreikius atitinkanti ugdymo aplinka.

Mokinių individualiesiems poreikiams tenkinti yra rengiami individualūs ugdymo planai. Sudarant individualius ugdymo planus mokiniams siūlomi šie dalykai: technologijos, keramika, socialinė adaptacija, ekonomika, verslumas ir karjera, informacinės technologijos, gydomoji kūno kultūra, specialioji pedagoginė pagalba. Mokytojai rengia pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias programas.

Logopedas

Mokytojo padėjėjas

Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

Vaiko gerovės komisija ir Krizių komanda

Nemokami pagalbos telefonų numeriai vaikams, paaugliams ir jaunimui

1.Jaunimo linija

Budi savanoriai konsultantai
Tel. 8 800 28888
Darbo laikas:

I-V 16:00 – 07:00
VI-VII visą parą

2.Vaikų linija

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai
Tel. 116111
Darbo laikas: I-VII 11:00 – 21:00

3. Linija Doverija (pagalba teikiama rusų kalba)

Budi savanoriai konsultantai. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.
Tel. 8 800 77277
Darbo laikas: I-V 16.00 – 20.00

 

Informacija tėvams apie Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimą Vilniaus mieste:

  1. Informacinis lankstinukas „Kur kreiptis pagalbos Vilniaus mieste, jei vaikas vartoja alkoholį ar narkotikus“.
  2. Informacinis leidinys „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“.
EN | FR

2020-10-21

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos
© 2017 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius, LT-04208, Įm. kodas 302509732, Tel./faks. (8~5) 2449463 rastine@ptmg.lt
Sprendimas: VyteniSolutions.NET