INFORMACIJA ĮSTOJUSIŲ MOKINIŲ TĖVAMS

Prašome atvykti į raštinę pasiimti pažymą, kad jūsų sūnus/dukra yra priimtas(-a) į mūsų gimnaziją. Šią pažymą jus privalote pateikti į savo dabartinę mokyklą.

Įstojusieji į gimnaziją pateikia:

mokinio sveikatos pažymą 027-1/A, gimimo liudijimo kopiją, paso kopiją (jei išduotas pasas), vieną vaiko dokumentinę nuotrauką.

  • 2-4 klasių mokiniai pateikia metinę mokymosi pasiekimų suvestinę.
  • Penktokai pateikia pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą.
  • Septintokai ir aštuntokai pateikia pažymas apie metinius mokymosi pasiekimus nuo 5 klasės. Devintokai (I gimnazinė klasė) pateikia pagrindinio ugdymo I dalies pasiekimų pažymėjimo kopiją. Vienuoliktokai (III gimnazinė klasė) pateikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją.

Dėkojame visiems, kad renkatės mūsų gimnaziją.

PRIIMTŲ MOKINIŲ Į 4-8 IR I-III GIMNAZINES KLASES SĄRAŠAS

 2017-2018 m. m.

4 KLASĖ

Eilės Nr. Mokinio pavardė, vardas
1. Drugilas Jokūbas

5 KLASĖ 

VASAROS SKAITINIŲ SĄRAŠAS

Eilės Nr. Mokinio pavardė, vardas
1.        Barauskaitė Gabrielė
2.        Gliožerytė Milda
3.        Gradeckaitė Saulė
4.        Ignatavičius Mykolas
5.        Kirkliauskas Arnas
6.        Malunavičius Lukas
7.        Matvejenka Matas
8.        Mechauskas Martynas
9.        Miknius Nojus
10.    Radžiūnas Ridas
11.    Ragauskas Simonas
12.    Salickas Lukas
13.    Savickas Nojus
14.    Simaškaitė Elija
15.    Vaikšnoras Vilius

6  KLASĖ  

Eilės Nr. Mokinio pavardė, vardas
1. Aglinskaitė Emilija

I GIMNAZINĖ KLASĖ

Eilės Nr. Mokinio pavardė, vardas
1. Cicėnaitė Kotryna
2. Gutauskaitė Justė
3. Maconkaitė Brigita
   

III GIMNAZINĖ KLASĖ 

Eilės Nr. Mokinio pavardė, vardas
1. Mačiūnas Pijus

 

 

EN | FR

2017-06-22

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos