2020-09-01

2020-2021 m. m. gimnazijoje organizuojant ugdymą maksimaliai laikomasi LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų Dėl ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijų, pritaikytų epidemiologinei situacijai: kabinetinio ugdymo sistema pakeista į klasių sistemą, pagal mokinių amžių atskirti klasių srautai ugdymo proceso metu, sudarytos, ugdymo būtinąsias sąlygas atitinkančios, sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai, rankų dezinfekcijai, skirti atskiri pietų ir poilsio pertraukų prailginti laikai pagal klasių srautus, kurie mokosi šalia vieni kitų. Fizinio ugdymo pamokos organizuojamos lauke (smulkesnę informaciją jums gali pateikti klasių vadovai). Priklausomai nuo Lietuvos, Vilniaus miesto, gimnazijos epidemiologinės situacijos ugdymo būtinųjų sąlygų sprendimai gali keistis.

  • Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), prieš išleisdami vaiką į mokyklą kiekvieną rytą įvertinkite jo sveikatos būklę. Įsitikinkite, jog neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, galvos skausmas ir pan.). Pamatuokite vaikui temperatūrą.
  • Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu  pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar  turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, galvos skausmas ir pan.) negalės būti klasėje.  Apie tai bus informuojami mokinio tėvai (telefonu), kurie privalės iš karto paimti vaiką iš mokyklos ir kreiptis į gydymo įstaigą. Mokinys tėvelių lauks kartu su sveikatos priežiūros specialiste atskiroje patalpoje (izoliatoriuje).
  • Pasirūpinkite, kad vaikas turėtų daugkartinę ar vienkartinę veido kaukę, uždengiančią burną ir nosį, asmeninę gertuvę su geriamuoju vandeniu. Vaikas, pametęs ar sugadinęs nešiojamą vienkartinę veido kaukę, naują gali pasiimti iš budinčiosios prie įėjimo į gimnaziją, klasės vadovės ar mokytojos, dirbančios vaiko klasėje (pertraukų metu koridoriuje mokiniai privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes).
  • Jei šeimoje kuriam nors nariui būtų nustatyta COVID-19 (koronaviruso infekcija) ar taikoma 14 d. izoliacija, apie tai nedelsiant tėvai privalo informuoti gimnaziją. Asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu į švietimo įstaigą atvykti draudžiama. Jų ugdymas (saviizoliacijos metu) būtų organizuojamas nuotoliniu būdu.
EN | FR

2020-09-23

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos
© 2017 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius, LT-04208, Įm. kodas 302509732, Tel./faks. (8~5) 2449463 rastine@ptmg.lt
Sprendimas: VyteniSolutions.NET