Direktorė

Violeta Ališauskienė

Tel.: (8-5)2449463

alisauskiene.violeta@ptmg.lt

 • Vadovauja mokyklos veiklai.
 • Buria mokyklos bendruomenę Lietuvos švietimo tikslams įgyvendinti.
 • Rūpinasi palankia edukacine aplinka kiekvienam mokiniui.
 • Telkia bendruomenę ugdymo kokybei užtikrinti ir krikščioniškai humanistinei pasaulėžiūrai formuoti.
 • Rūpinasi mokyklos žmogiškaisiais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Veikia mokyklos vardu santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaro ir nutraukia sandorius bei sutartis.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Juknevičienė

Tel.:  (8-5) 2449462

rita.jukneviciene@ptmg.lt

 • Koordinuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą.
 • Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus.
 • Sudaro ir tikslina pamokų tvarkaraščius.
 • Organizuoja mokinių savarankišką mokymąsi.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mgr. Rita Meškelevičiūtė

Tel.: (8-5)2449462

rita.meskeleviciute@ptmg.lt

 • Koordinuoja priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos įgyvendinimą.
 • Koordinuoja specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams.
 • Organizuoja mokytojų padėjėjų veiklą.
 • Vadovauja Vaiko gerovės komisijai.
 • Organizuoja neįgalių mokinių pavėžėjimą į mokyklą.
 • Vadovauja Mokytojų metodinei tarybai.

 

Direktoriaus pavaduotoja dvasiniam ugdymui ir neformaliajam švietimui

Ses. Danguolė Gervytė RA

Tel.: (8-5) 2449462

danguole.gervyte@ptmg.lt

 • Vadovauja mokyklos valdybai.
 • Vadovauja sielovados tarybai.
 • Organizuoja klasės auklėtojų veiklą.
 • Koordinuoja Tėvų tarybos veiklą.
 • Kuruoja mokinio mokesčio projektą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams-buhalterė

Jurgita Molienė

Tel.: (8-5) 216 99 20

jurgita.moliene@ptmg.lt

 • Administruoja mokyklos ūkio ir aplinkos priežiūrą.
 • Rūpinasi mokyklos aplinkos saugumu ir estetika.
 • Veda mokyklos turto apskaitą.
 • Veda aplinkos darbuotojų darbo apskaitą.

 

Vadovo asistentė

Laura Latvėnienė

Tel. : (8-5) 2449463

rastine@ptmg.lt

 • Tvarko mokyklos dokumentaciją.
 • Priima fizinių ir juridinių asmenų raštus ir juos nukreipia vykdymui.
 • Atsako į interesantų skambučius, sujungia juos su atsakingais asmenimis.
 • Tvarko mokyklos archyvą.

 

EN | FR

2020-10-21

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos
© 2017 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius, LT-04208, Įm. kodas 302509732, Tel./faks. (8~5) 2449463 rastine@ptmg.lt
Sprendimas: VyteniSolutions.NET