erasmusLietuvoje kuriantis mišrių tautybių lietuvių šeimoms, į šalį sugrįžtant lietuvių migrantų šeimoms, taip pat atvykstant pabėgėlių šeimoms, Vilniaus „Versmės“ katalikiškoje gimnazijoje auga įvairių tautybių ir kalbų mokinių skaičius. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. VVKG ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į šių šeimų poreikius.

Šis projektas prisideda prie Lietuvos valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos vieno iš tikslų, užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, tenkinant specialiuosius ugdymo ir studijų poreikius, ir prie Lietuvos pažangos strategijoje numatomo siekio, kad visuomenė turi pripažinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų teises, padėti išsaugoti jų orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais.

Įgyvendinant šiuos tikslus ir siekiant kokybiško įtraukaus ugdymo, mokyklos personalui reikalingos naujos kompetencijos ir žinios:

 1. Bazinės kitų kalbų žinios, tarpkultūrinis pažinimas ir gebėjimas dirbti heterogeniškose grupėse. Todėl vienas iš projekto prioritetų yra anglų ir prancūzų kalbos mokymasis ne užsienio kalbos mokytojams. Prancūzų kalba reikalinga plėtojant bendradarbiavimą su Assomption France asociacijos partneriais ir, remiantis jau pasirašyta neterminuota sutartimi, vykstant į mainus, dalyvaujant mokymuose bei priimant pedagogus iš Prancūzijos stebėti gerąją patirtį „Versmės“ gimnazijoje. Anglų kalba taip pat reikalinga bendraujant su pastoviais partneriais bei mokant pabėgėlius ir grįžtančius emigrantų vaikus, kurių dažnai lietuvių kalbos žinios yra labai silpnos.
 2. Sėkmingam migrantų ir pabėgėlių ugdymui reikalingos tarpkultūrinės kompetencijos, gebėjimas įsijausti į kitos kultūros vertybes, jų pažinimas ir pagarba joms.
 3. Esant ribotai kalbinei komunikacijai dėl kitos gimtosios kalbos arba dėl raidos sutrikimų ar negalės mokytojams ir nepedagoginiams darbuotojams yra svarbios socialinės kompetencijos.

Erasmus+ KA1 projektas „Mokyklos personalo profesinių, tarpkultūrinių ir užsienio kalbos kompetencijų tobulinimas dirbant su migrantais ir mokiniais turinčiais negalę“ tęsia 2014–2016 m. vykdytą projektą.

Projekto vykdymo laikotarpis

Nuo 2016-09-01 iki 2018-08-31

Dotacijos suma

53 956,00 EUR

Tikslai

 • Ugdyme siekti aukštesnio kokybės lygio. Mažinti iškritimo iš švietimo sistemos riziką tarp silpniau besimokančių mokinių, imigrantų ir turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Sudaryti galimybę kitų kultūrų pažinimui plečiant mokinių ir mokytojų tarpkultūrines ir socialines kompetencijas.
 • Siekti didesnio solidarumo, mažinti patyčias mokinių, kurie išsiskiria savo tautine, rasine tapatybe arba turi negalią, specialiuosius ugdymosi poreikius dėl vystymosi sutrikimų.

Pagrindiniai partneriai

 • Organizacija Assumption France, jungianti 19 asumpcionistinių mokyklų Prancūzijoje.
 • Liublianos priemiestyje esanti pradinė Kašeli mokykla (Slovėnija), įkurta 2010 m. Ši mokykla turi patirtį ugdant iš Bosnijos ir Hercegovinos po karo bėgusių migrantų vaikus. Joje taip pat mokosi naujai atvykusių migrantų vaikai iš Kosovo, Graikijos, Ukrainos, Rusijos ir Brazilijos. Mokykla siekia padėti mokiniams adaptuotis naujoje aplinkoje: išversta į kelias kalbas įvairi informacija apie ugdymo proceso organizavimą, kuriamas bibliotekos fondas užsienio kalbomis, organizuojamos kalbų mokymosi pamokos. Mokytojai tobulina savo kvalifikaciją darbui su naujai atvykusių migrantų vaikais.
 • Como San Carpoforo mokykloje (Italija), kuri išsiskiria įtraukiuoju negalią turinčių vaikų ugdymu.

Dalyviai

Kuo įvairesnių sričių mokyklos darbuotojai: mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracijos darbuotojai.

Numatytos veiklos

 • Mokymo-kursų vizitai, kuriuos organizuos Assomption France: kursai apie tarpkultūrinį ugdymą (migrantų ir skirtingų tautybių gyventojų integracija ugdymo įstaigoje), mokyklos strateginį valdymą ugdant įvairius ugdymosi poreikius turinčius vaikus dėl jų kilmės, fizinių ar intelektualinių bei socialinių galimybių, vertybinį ugdymą (migrantų ir skirtingų tautybių gyventojų integracija ugdymo įstaigoje); taip pat anglų k. ir prancūzų k. kursai ne kalbų mokytojams.
 • Stebėjimo vizitai Como San Carpoforo mokykloje (Italija) ir Kašeli mokykloje (Slovėnija), Paryžiaus Bondy ar kitose Assomption France mokyklose (Prancūzija).
 • Dėstymo vizitas Paryžiaus Bondy mokykloje (Prancūzija).

Įvykę vizitai:

 • 2016 m. lapkričio 16–18 d. Mokymo vizitas administracijos darbuotojams Metz’e (Prancūzija): „Vadybos instrumentai: vidujiškumas ir peržvalga“. Dalyvavo: Violeta Ališauskienė, ses. Danguolė Gervytė, Rita Juknevičienė.
 • 2016 m. gruodžio 6–8 d. Stebėjimo vizitas Como San Carpoforo mokykloje (Italija): „Inkliuzinė mokykla ir pedagoginės inovacijos“. Dalyvavo: Algimantas Semėnas, Rita Meškelevičiūtė, Iveta Varnienė, Rūta Aranauskienė.
 • 2017 m. kovo 29–31 d. Darbo stebėjimo vizitas Kašeli mokykloje (Slovėnija). Dalyvavo: Ernesta Smalinskė, Zina Gineikienė.
 • 2017 m. kovo 13–17 d. Dėstymo vizitas Paryžiaus Bondy mokykloje (Prancūzija). Dalyvavo: Laura Pociūtė, Aistė Muralytė.
 • 2017 m. liepos 7–18 d. ir liepos 31 – rugpjūčio 11 d. Anglų kalbos kursai Skarboro Anglolang Academy of English mokykloje (Jungtinė Karalystė). Dalyvavo: Jolanta Katinienė, Roberta Kuliešaitė.
 • 2017 m. rugpjūčio 14–25 d. Prancūzų kalbos kursai Strasbūro Alliance Française Strasbourg mokykloje (Prancūzija). Dalyvavo: Rita Meškelevičiūtė, Saulė Semėnienė.
 • 2017 m. lapkričio 20 – gruodžio 1 d. Anglų kalbos kursai mokykloje „Studio Cambridge“ (Kembridžas, Jungtinė Karalystė). Dalyvavo: Kristina Rankelytė.
 • 2017 m. gruodžio 11–13 d. Mokymo vizitas (kursai) Paryžiuje (Prancūzija): „Smurtas, nerimas, stresas: iššūkis ugdant taikiam sugyvenimui“. Dalyvavo: Jolita Butkevičiūtė, Kristina Stučienė, Božena Statkevič.
 • 2018 m. balandžio 18–20 d. Darbo stebėjimo vizitas Orleano St Marc St Aignan mokykloje (Prancūzija). Dalyvavo: Jolanta Laučiūtė, Neringa Rib, Irutė Juršėnaitė, Vilma Žikulina.
 • 2018 m. liepos 2–13 d. Prancūzų kalbos kursai Strasbūro Alliance Française Strasbourg mokykloje (Prancūzija). Dalyvavo: Kristina Stučienė, Vilma Žikulina.
 • 2018 m. rugpjūčio 13–24 d. Anglų kalbos kursai mokykloje „Studio Cambridge“ (Kembridžas, Jungtinė Karalystė). Dalyvavo: Žilvinas Aleksandravičius.
 • 2018 m. rugpjūčio 22–24 d. Mokymo vizitas (kursai) Paryžiuje (Prancūzija): „Vertybinis ugdymas daugiakultūrėje ugdymo(si) aplinkoje“. Dalyvavo: Živilė Račkauskienė, Aušra Kalinauskienė, Jūratė Laskauskienė, Kristina Rankelytė.
 •  

 

 

EN | FR

2020-09-26

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos
© 2017 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius, LT-04208, Įm. kodas 302509732, Tel./faks. (8~5) 2449463 rastine@ptmg.lt
Sprendimas: VyteniSolutions.NET